Udruga udovica započela je sa radom početkom devedesetih godina, kada je postalo jasno da se svaka udovica sama za sebe neće moći probiti kroz šumu institucija i tada važećih propisa i odluka. Trebalo se nositi sa gubitkom supruga, odrastanjem i školovanjem djece te njihovim prihvaćanjem novonastale situacije. Posebno teško bilo je udovicama koje su imale teško bolesnu djecu ili djecu sa posebnim potrebama. Borba za dostojanstven život postala je svakodnevica, ali nažalost ta borba traje još i danas.Logo naše udruge je lik kraljice Jelene, zvane i Jelena Slavna, žene kralja Mihovila Krešimira ll. Na njezinoj nadgrobnoj ploči stoji natpis “Ona je za života bila mati kraljevstva i postala zaštitnicom siročadi i udovica”.Članice udruge su udovice hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske te udovice pripadnika HVO-a, sa prebivalištem u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.Danas naša udruga broji više od 450 članica, a članovi udruge su i naša djeca.

Prema Statutu, udruga je nestranačka i neprofitna, usmjerena zaštiti prava udovica i njihove djece, organizirano okupljanje članica te zastupanje na načelima solidarnog ostvarivanja prava koja im po važećim  zakonima pripadaju. Po svom radu  naša je udruga prepoznata ne samo u gradu i županiji, već i u cijeloj Lijepoj našoj.U prilog tome govore činjenice o svakodnevnim telefonskim upitima i udovica i branitelja o najrazličitijim  problemima. Uvijek im nastojimo pomoći, ako ne drugačije onda savjetom gdje mogu dobiti potrebnu pomoć. Ovdje treba istaknuti ogroman trud i dobru volju naše tajnice, dobrog duha naše udruge, bez koje bi naš rad bio nemoguć.Rad udruge pokušale smo  proširiti i preko granica Republike Hrvatske. Organizirale smo 2015. godine Međunarodnu konferenciju ratnih stradalnika, na kojoj su sudjelovali gosti iz BiH- udovice i pripadnici HVO-a,  članice udruge Majke Srebrenice, branitelji i udovice sa Kosova , predstavnici brojnih naših braniteljskih udruga te institucija na nivou grada, županije i države.  Međunarodna konferencija organizirana je u suradnji sa Institutom Ivo Pilar.Suradnja se nastavlja planiranjem slične konferencije iduće  godine u BiH, zajedno sa udovicama i braniteljima HVO-a pod  radnim naslovom “Zajedništvom do istine i izgradnje mira – Međugorski susret udovica branitelja DR-a RH i Bosne i  Hercegovine”.Odlazak u Međugorje bio je samo jedan od niza dugogodišnjih duhovnih aktivnosti, našim članicama izuzetno važnih. Odlazak na Sv. mise za poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje, memorijalne hodnje, hodočašće u Rim 2013. godine kao i ove godine.U svibnju ove godine naše su članice o vlastitom trošku sudjelovale na Međunarodnom vojnom hodočašću u Lourdesu.

Hodočašće u Rim 2013. godine ipak se posebno urezao u sjećanje i srca naših članica. Imale su osobitu sreću što su mogle biti u neposrednoj blizini Sv. Oca  te mu iz ruku naše predsjednice udruge predati poseban poklon: umanjene replike anđela koji će krasiti svaku stranu Pelješkog mosta. Još po nečemu će taj put u Rim ostati nezaboravan. Član talijanskog Senata, gosp. Aldo di Biaggio, koji je aktivno sudjelovao u DR, organizirao je da naše članice budu nazočne sjednici Senata, gdje su dočekane sa izuzetnim poštovanjem.(napomena: u Hrvatskoj to nismo doživjele).Na nivou Zagrebačke županije udruga je postala aktivna osnivanjem tadašnje Koordinacije udruga proisteklih iz DR-a Zagrebačke županije. Naša udruga je godinama radila Bilten  županijske Koordinacije, koji je sadržavao informacije o radu i aktivnostima udruga-članica. U početku je izlazio dva puta godišnje, kasnije jednom godišnje.U tom periodu počinju se ostvarivati i naša druga dva programa: sportski i kulturni. Članice udruge  aktivno se počinju baviti pikadom i kuglanjem te sudjeluju na Županijskim sportskim igrama. Često zbog svojih rezultata odlaze i na republička natjecanja. O njihovim uspjesima govore brojni pehari i medalje, pohranjeni u prostorijama naše udruge.Članice naše udruge godinama su aktivne u likovnoj radionici.Sastaju se u prostorijama udruge jednom tjedno, a po potrebi i češće. Izrađeni ukrasni predmeti poklanjaju se našim gostima kao i našim članicama na tradicionalnom Božićnom  druženju. Svoje rukotvorine također smo u više navrata izlagale prigodom raznih akcija, kao što je ove godine bila suradnja sa Udrugom oboljelih od bolesti štitnjače. Ne smijemo zanemariti ni humanitarni rad. Svake godine u našoj udruzi prikupljaju se pokloni- slatkiši i igračke te se u suradnji sa udrugom Hrvatska bašćina nose prigodom blagdana Sv. Nikole u Plaški.Sve do sada navedene aktivnosti samo su dio onoga što se radi  u našoj udruzi, ali i u ostalim udrugama. Okupljamo članstvo, trudimo se pomoći savjetom za svaki njihov problem, čuvajući pri tome uspomenu na poginule i umrle hrvatske branitelje.