KARTA
ADRESA Ul. Kneza Ljudevita Posavskog 33, 10 000 Zagreb, Hrvatska
KONTAKT e-mail: udrugaudovica.zg@gmail.com Tel: 01/4649-521 Fax: 01/4649-747 Udruga radi svaki dan pon,uto,čet i pet od 10h do 14h a srijeda od 14h do 19h.
© Copyright © 2012 I Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata RH - Grad Zagreb i Zagrebačka županija
Udruga udovica je osnovana radi organiziranog okupljanja, zastupanja i pomoći obiteljima poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – tj. djeci, udovicama i starateljima djece poginulih branitelja, na načelima solidarnog ostvarivanja prava koja im pripadaju. Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske – Grada Zagreba i Zagrebačke županije je samostalna, dobrovoljna, izvanstranačka i interesna Udruga udovica i članova obitelji poginulih, umrlih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske.  Udruga organizirano okuplja, zastupa i pruža pomoć udovicama i djeci poginulih hrvatskih branitelja, na načelima solidarnog ostvarivanja prava koja im pripadaju. Rad se zasniva na humanitarnoj djelatnosti i volonterskom radu.Udruga udovica djeluje na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Udruga udovica surađuje sa sličnim asocijacijama u zemlji i inozemstvu te može biti i njihov član. VIŠE O UDRUZI
KONTAKT :     
© Copyright © 2012 I Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata RH - Grad Zagreb i Zagrebačka županija
ADRESA :
Ul. Kneza Ljudevita Posavskog 33, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Udruga udovica je osnovana radi organiziranog okupljanja, zastupanja i pomoći obiteljima poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – tj. djeci, udovicama i starateljima djecepoginulih branitelja, na načelima  solidarnog ostvarivanja prava koja im pripadaju. Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske – Grada Zagreba i Zagrebačke županije je samostalna, dobrovoljna, izvanstranačkai interesna Udruga udovica i članova obitelji poginulih, umrlih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske. Udruga organizirano okuplja, zastupa i pruža pomoć udovicama i djeci poginulih hrvatskih branitelja, na načelima solidarnog ostvarivanja prava koja m pripadaju.   Rad se zasniva na humanitarnoj djelatnostii volonterskom radu.Udruga udovica djeluje na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Udruga udovica surađuje sa sličnim asocijacijama u zemlji i inozemstvu te može biti i njihov član. Udruga radi svaki dan pon,uto,čet i pet od 10h do 14h a srijeda od 14h do 19h. Uz pomoć odvjetnika i prijatelja uspjele smo osigurati povrat oduzetih nam 10% (02.10.2017)    
Tel: 01/4649-521
Fax: 01/4649-747
e-mail: udrugaudovica.zg@gmail.com